FB
Print

Vážení dárci, velice si vážíme všech, kdo přispěli, přispívají a snad i v budoucnu jakkoliv přispějí k tomu, aby naše synagoga žila.

Všem dárcům garantujeme, že jejich peníze jsou využívány smysluplně, efektivně a transparentně ve prospěch poslání synagogy, o čemž Vás rádi přesvědčíme při Vaší návštěvě synagogy.

Pro Váš laskavý finanční příspěvek zvolte, prosím, číslo účtu Společnosti pro obnovu synagogy ve Čkyni

GE Capital Bank a.s. č.ú.104403744/0600