FB
Print

Židovský hřbitov ve Čkyni je významnou kulturněhistorickou památkou postavenou svým významem na rovinu synagoze. Hledejte jej asi 500 metrů jihovýchodně od obce nad železniční tratí.

Založen byl koncem 17. století, následně rozšířen ve století 19. a pohřbívalo se zde až do r. 1942. Do roku 1938 byl ve správě Židovské náboženské obce ve Vimperku (místní čkyňská zanikla na samém konci 19. století právě přestěhováním do Vimperka) a nyní je ve vlastnictví Židovské náboženské obce v Praze a jako kulturní památka chráněn státem. Nachází se na něm hodnotný soubor 400 barokních, klasicistních a novodobých náhrobků. Ucelený soupis hrobů uvádí databáze Achaba Heidlera.

 

Zvláštností hřbitova je západní orientace většiny jeho náhrobků (obrácená směrem ke hřbitovní márnici u vchodu), pouze náhrobky na dětském oddělení při západní části ohradní zdi mají orientaci východní. Na náhrobcích, zvláště na stélách, se můžete setkat se symbolickou a ornamentální výzdobou. Náhrobní nápisy na starších náhrobcích jsou výhradně v hebrejském jazyce, nápisy na náhrobcích novějších jsou obvykle dvojjazyčné - hebrejské a německé, hebrejské a české.

 

Dnešní stav čkyňského židovského hřbitova je velmi dobrý. Na jeho rekonstrukci se v uplynulých letech podílela řada subjektů, zejména Obec Čkyně, Okresní úřad v Prachaticích a dnes pověřené město Vimperk a Židovská náboženská obec v Praze. Svoji ruku k dílu přiložili obětaví místní občané a také soukromí dárci. Velký dík patří zejména dr. Janu Podlešákovi, členu naší Společnosti pro obnovu synagogy ve Čkyni.

 

Nejnovější projekt opravy části spadlé obvodové hřbitovní zdi a obnovy téměř 50 stél byl dokončen Obcí Čkyně ve spolupráci s Matanou (servisní organizací Židovské náboženské obce v Praze) v červenci 2014. Poslední část obnovy náhrobků je společně připravována na rok 2015.

 

Židovským hřbitovům je rovněž věnována část naší expozice v synagoze. Přijďte se podívat.

 

Do atmosféry židovského hřbitova ve Čkyni můžete nahlédnout v doprovodu Achaba Heidlera.