FB
Print

Starší než rok

Otevíráme

Je tu jaro, 1. DUBNA OTEVÍRÁME. Co chystáme?

Synagoga v roce 2017

 

Se začátkem dubna se naše synagoga opět otevře návštěvnické veřejnosti. Stejně jako v uplynulých letech do ní najdou cestu lidé hledající střípky historie a v ní zasunuté příběhy, aby si z nich poskládali svůj vlastní obraz vidění světa. Pro ně jsou v synagoze připraveny stálé expozice o historii židovského osídlení v místě a v širším regionu a také o běžném životě ve Čkyni a okolí. Řada hostů jistě zajde i na blízký židovský hřbitov nad železniční tratí. Naše synagoga je především místem setkávání, jaké kulturní akce nás tedy letos čekají?

Připravujeme dvě stěžejní výstavy. Ta první přinese kresby a fascinující příběh Ruth Hálové, jednoho z „Wintonových dětí“, s vernisáží o posledním dubnovém víkendu. Druhá představí známého fotografa Jindřicha Buxbauma s fotografiemi z židovského prostředí. Vernisáž plánujeme o čkyňské pouti. V duchu našeho letošního zaměření „zase jednou po židovsku“ připravujeme nejméně tři koncerty s hudbou židovských autorů, jeden koncert chceme věnovat typické formě židovské hudby – klezmeru. K tématickým přednáškám pozveme zajímavé osobnosti (Heidler, Zoufalá ad.). Rádi bychom také vydali tištěného průvodce židovským hřbitovem s překlady některých nádherných epitafů.

Za čtyři roky od svého navrácení k životu se v synagoze trvale zabydlela celá řada akcí. Nebudou chybět ani letos. Na svých koncertech opakovaně zazpívají čkyňské pěvecké sbory, svá první vystoupení zde prožijí mladí hudebníci ze základní umělecké školy. Počátkem léta uspořádáme již tradiční žesťový koncert a s hudbou společně prožijeme Advent. Tvořivé dílny a letní promítání jsou určené především pro děti, ale pobaví se i dospělí. Synagoga nabídne své prostory dalším místním spolkům, překvapení prý chystají místní včelaři.

Děkujeme vám všem, kteří jste si již našli cestu do synagogy za kulturou a zveme k návštěvě vás všechny ostatní. Synagoga nabídne i letos pestrý program. Nejsnáze se o našem programu dozvíte na internetu www.synagoga-ckyne.cz a ze stálých inzertních míst (výlohy obchodů, obecní vývěsky, vitrína na synagoze nebo z tištěných a rozhlasových zpráv obce).

Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání

vs