FB
Print

Společnost pro obnovu synagogy byla založena v roce 1990 jakožto obecně prospěšná společnost za účelem obsaženém ve svém názvu. Několik málo nadšenců se nehodlalo smířit s nezadržitelně postupující degradací památkově chráněného objektu a po dlouhá dvě desetiletí usilovalo krok za krokem o postupnou záchranu zchátralé synagogy. Intenzivní obnova, umožněná získáním „evropských peněz“ v roce 2010, vyústila po třech letech v dokončení revitalizace objektu, jenž je dnes zázemím a hlavním předmětem činnosti společnosti.

Nové příležitosti objektivně přilákaly nové zájemce o členství ve společnosti a činnost s tím spojenou. Společnost se z původních členů, jejichž počet nepřesáhl počet prstů na jedné ruce, rozrostla na dnešních cca 15 členů.

Kontakty

Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni o.p.s.
Sídlo:  Čkyně 105, 384 81 Čkyně

Hana Dědová, průvodce v synagoze
Mobil: 732 145 638, Tel. 388 320 295
E-mail: synagoga-ckyne@seznam.cz

Jindra Bromová, ředitelka společnosti
Čkyně - Záhoříčko 15, 384 81 Čkyně
jindrabromova@gmail.com
Tel. 723 674 546

Vladimír Silovský, předseda správní rady
Zálezly 68, 384 81 Čkyně
silovskyv@email.cz
Tel. 605 351 714